Shopping Center Poland Magazine

MAGAZYN RYNKU CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

SCP nr 11/2018 już dostępny!

Miesięcznik Shopping Center Poland Magazine wydajemy od 2005 r, czyli ponad 13 lat. Ukazuje się on w nakładzie 4000 egzemplarzy, a wśród jego czytelników są przedstawiciele zarządów wszystkich firm będących najemcami centrów handlowych, deweloperzy i zarządcy centrów handlowych oraz dostawcy nowoczesnych usług i technologii dla rynku retail.

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY

Zamawiam roczną prenumeratę czasopisma Shopping Center Poland Magazine od najbliższego numeru. Należność ureguluję na podstawie przesłanego emailem dokumentu proforma.