Sanacja sieci Piotr i Paweł

Sklep sieci Piotr i Paweł

12 września 2018 roku wydane zostało postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego. Postępowaniem objęte zostały wszystkie spółki sieci.

– Jest to jedno z narzędzi do realizacji planu restrukturyzacji, którego nadrzędnym celem jest utrzymanie pełnych zdolności operacyjnych firmy a przede  zabezpieczenie należności wszystkich interesariuszy tj. m.in. dostawców, właścicieli nieruchomości, franczyzobiorców, instytucji finansowych i pracowników – informuje zarząd sieci Piotr i Paweł.

Postępowanie sanacyjne służy m.in. restrukturyzacji zadłużenia firmy oraz wdrożeniu tzw. działań sanacyjnych – czyli wszelkich działań mających na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do spłaty długów. Postępowanie wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy, składany do sądu.

W ocenie zarządu sieci Piotr i Paweł, wniosek ten daje realną perspektywę na normalne funkcjonowanie i rozwój firmy w przyszłości, w tym bieżące regulowanie zobowiązań. Wdrażany plan zakłada ponadto prowadzenie rozmów dotyczących przejęcia aktywów spółki, negocjacji z bankami, a także poprawy współpracy z kluczowymi dostawcami oraz franczyzobiorcami.

Postępowanie sanacyjne szansą dla sieci Piotr i Paweł

Zarząd jest przekonany, że postępowanie sanacyjne umożliwi osiągniecie wszystkich założonych celów planu restrukturyzacyjnego.

Od kilku tygodni trwają intensywne prace mające na celu uporządkowanie złożonej struktury, jaką tworzą wszystkie firmy wchodzące w skład Grupy Piotr i Paweł. Celem spółki było wzmocnienie efektywności całej struktury oraz uproszczenie zarządzania i komunikacji wewnętrznej. – Silnie konkurencyjne otoczenie rynkowe wymaga od nas stałego monitorowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań – informował w sierpniu br. zarząd spółki.

W ostatnim czasie wprowadzono także program optymalizacji sieci sklepów, połączony z zamknięciem wybranych placówek. W ostatnich dniach zakończyły działalność sklepy w podwarszawskich miejscowościach Zielonka i Wesoła.

Przypomnijmy, Piotr i Paweł wraz z doradzającym jej Bankiem Zachodnim WBK prowadziła od jesieni 2017 roku proces wyboru inwestora strategicznego.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY