AmRest przedstawia przepis na odpowiedzialny biznes

scf-2018-cee-exhibition-conference-partner-amrest

AmRest, jako spółka zarządzająca liczbą ponad 1700 restauracji na 16 rynkach, codziennie wchodzi w relacje z setkami tysięcy interesariuszy: klientami, pracownikami, dostawcami, lokalnymi społecznościami, władzami oraz organizacjami pozarządowymi.

Skala biznesu AmRest wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego od 2015 roku w firmie realizowana jest strategia CSR. W tym roku AmRest opublikował pierwszy w historii raport danych pozafinansowych. O raporcie oraz strategii CSR w AmRest mówi Ewelina Jabłońska-Gryżenia, CSR Manager.

Firma AmRest jest partnerem Shopping Center Forum 2018

Czego dotyczy Raport Zrównoważonego Rozwoju AmRest?

Ewelina Jabłońska-Gryżenia: Raport to „kompendium wiedzy” o działalności AmRest w zakresie zrównoważonego rozwoju: środowiska, praw człowieka, kwestii społecznych i pracowniczych, łańcucha dostaw oraz ładu korporacyjnego. Raportujemy dane dotyczące czterech filarów strategii CSR: Nasza żywność – Nasi Ludzie – Nasze społeczności – Nasze środowisko.

Czym jest CSR dla AmRest?

ewelina-amrest-scf
Ewelina Jabłońska-Gryżenia, CSR Manager, AmRest.

EJG: W naszym rozumieniu społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to przede wszystkim poczucie odpowiedzialności firm za wpływ na otoczenie. W ten sposób CSR przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, czyli procesu zaspokajania potrzeb obecnych pokoleń, bez ograniczania szans na ich spełnienie przyszłym generacjom. Realizując globalne cele ONZ, firmy uczestniczą w tworzeniu lepszej przyszłości dla nas wszystkich. Wpisanie założeń zrównoważonego rozwoju do strategii CSR przedsiębiorstw sprzyja budowaniu dobrych relacji z interesariuszami.

Jakie informacje będzie można uzyskać z Raportu?

EJG: W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju AmRest prezentujemy dane za rok 2017: dobre praktyki dotyczące naszych pracowników, wypracowane standardy żywności, przykłady zaangażowania społecznego firmy, w tym konkretne projekty, z których jesteśmy dumni, jak Harvest – program zapobiegania marnowaniu żywności w KFC, pracowniczy konkurs grantowy czy SIEMACHA Spot Wrocław, którego AmRest jest partnerem strategicznym oraz wdrożone rozwiązania na rzecz środowiska. Znajdują się tam też wypowiedzi naszych pracowników, partnerów biznesowych i społecznych, fakty i ciekawostki dotyczące naszych marek, jak również przegląd polityk, procedur czy procesów HR.

Ile czasu zajęło przygotowanie tej publikacji?

EJG: Prace nad Raportem rozpoczęły się rok temu. W zakres prac wchodziły: wywiady z interesariuszami, dobór standardu (GRI Standards) i wskaźników raportowania, zebranie danych ze wszystkich naszych rynków i spółek, ich agregacja, opublikowanie oświadczenia, będącego częścią Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z 2017 roku i ostatecznie praca nad społecznym raportem graficznym. To bardzo żmudny proces, w którym uczestniczyło około 40 osób z całej organizacji i podmioty zewnętrzne: firma doradcza CSRinfo, która wsparła AmRest w przygotowaniu merytorycznym, Diaphane Software i ich narzędzie wspomagające agregację danych oraz Public Bridge, wrocławska agencja, która opracowywała Raport od strony graficznej.

W jakim celu firmy raportują dane pozafinansowe?

EJG: Publikacja stanowi podstawę do budowania długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i zrozumieniu potrzeb – może być nieocenionym źródłem informacji dla wszystkich interesariuszy ze względu na zgromadzenie szerokich danych o działalności Spółki. Coraz częściej obserwujemy, że klienci, pracownicy i partnerzy biznesowi bardziej cenią firmy, dla których liczy się coś więcej niż tylko zysk. Przedsiębiorstwa poprzez podsumowanie działań w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju mają możliwość obiektywnej oceny swojego sposobu zarządzania organizacją. Równie ważnym aspektem jest motywowanie i inspirowanie – czujemy dumę z bycia częścią firmy zaangażowanej społecznie i dzielimy się z innymi naszymi praktykami.

Rozmawiał: Łukasz Izakowski

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY