Grupa Gino Rossi bliska osiągnięcia strategicznego celu w kanale e-commerce

gino rossi salon

Według założeń kanał e-commerce w Simple będzie generował docelowo około 25 proc. sprzedaży detalicznej, natomiast w Gino Rossi około 15 procent – zapowiadają władze Grupy Gino Rossi.

Migrację klientów w kierunku online widać zarówno w Gino Rossi, jak i w Simple, a Grupa notuje w kanale internetowym wysokie dynamiki sprzedaży. Według założeń kanał e-commerce w Simple będzie generował docelowo około 25 proc. sprzedaży detalicznej, natomiast w Gino Rossi około 15 procent. W okresie 1-3Q 2017 r. sprzedaż przez internet odpowiadała już za 22 proc. sprzedaży detalicznej Simple i za 13 proc. Gino Rossi.

– Konsekwentnie poszerzamy współpracę z tzw. klubami zakupowymi, a także innymi platformami agregującymi w swojej ofercie on-line produkty różnych marek – wyjaśnia Zarząd Spółki.

Wyższa sprzedaż, ale wynik wciąż na minusie

W okresie od stycznia do września 2017 Grupa Gino Rossi zanotowała 217,8 mln zł przychodów, a po odliczeniu bezmarżowej sprzedaży komponentów sprzedaż wyniosła 204,9 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 14 proc. w ujęciu rok do roku.

EBITDA w III pierwszych kwartałach 2017 roku wyniosła 7,1 mln zł i w konsekwencji okres dziewięciu miesięcy br. Grupa zakończyła stratą netto w wysokości 1 mln zł. Koszty SG&A wzrosły w 1-3Q 2017 o 5,4 proc. rok do roku, co w głównej mierze ma związek z rozwojem kanału e-commerce i jest również efektem umiarkowanego wzrostu kosztów pracy.

– Pod kątem przychodów wyniki były lepsze w ujęciu rok do roku głównie za sprawą Gino Rossi – także jednostkowa EBITDA tej spółki wykazała pozytywną dynamikę i wyniosła w 1-3Q 2017 8,1 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. w ujęciu rok do roku. Simple CP w dalszym ciągu boryka się z problemami dotykającymi całego segmentu odzieży damskiej. Wprowadzane przez nas zmiany – np. w zakresie projektowania i produkcji kolekcji – przynoszą już pierwsze pozytywne efekty, jednak nie są receptą na natychmiastowe odwrócenie negatywnego trendu – komentuje Zarząd Spółki.

Rozwój sieci stacjonarnej

– Najważniejszy sprzedażowo filar naszego biznesu to sieć stacjonarna, która w dużej mierze kreuje wizerunek naszych marek i pozwala klientom na bezpośredni kontakt z produktem i jakością naszej pracy. Koncentrujemy się na powiększaniu i reorganizacji salonów, w celu lepszego eksponowania kolekcji podstawowych i dodatków – czytamy w komunikacie Spółki.

W 3Q 2017 relokowane zostały 3 salony stacjonarne Gino Rossi do miejsc większych lub o wyższym natężeniu ruchu oraz otwarto salony Gino Rossi i Simple w warszawskiej Galerii Północnej. Powierzchnia nowo otwartych salonów jest większa, niż średnia dla obu sieci. Trzecim z działań strategicznych jest rozwój segmentu B2B (w przypadku Simple ten kanał ma wartość pomijalną). W sierpniu podpisano nowe kontrakty w tym zakresie.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY