Tower Investments przygotowany do debiutu giełdowego zapowiada nowe projekty

Aby zrealizować nasze zapowiedzi, a także sprostać wyzwaniom rynku i w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes spółki Tower Investments.

Zarząd Tower Investments zamierza przenieść notowania akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect na rynek regulowany GPW. W ramach tego procesu spółka planuje emisję nowych akcji w liczbie do 300.000, na którą zgodę wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą z 25 maja 2017 r.

Debiut Tower Investments na GPW w IV kwartale 2017

Debiut Spółki na GPW planowany jest w IV kwartale 2017 r. Wartość sprzedażowa zabezpieczonych projektów na 30 kwietnia 2017 r. wynosiła 251,8 mln zł.

Przypomnijmy, Tower Investments realizuje obecnie kilka projektów handlowych. Część z nich jest na etapie pozwolenia na budowę, a część w fazie zbycia.

– Drugi kwartał był dla nas okresem bardzo ważnym. Trwały intensywne prace nad projektami, których zakończenie planujemy w bieżącym roku a jednocześnie zawartych zostało szereg umów dotyczących nowych projektów – podkreśla Bartosz Kazimierczuk.

Projekt City Shopin Szwedzka otwarty z końcem 2016 r. to pierwszy obiekt handlowy pod marką City Shopin, a zarazem czwarty pod ogólnym szyldem Shopin. Obiekt, jak poinformował zarzad, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród podmiotów finansowych skupujących wynajęte obiekty handlowe. I w marcu 2017 r. Tower Investments S.A. zawarła list intencyjny z AB Property Group z o.o. dotyczący zbycia udziałów w spółce celowej Shopin Szwedzka sp. z o.o. albo samej nieruchomości za cenę 11 mln zł netto. Realizacja transakcji sprzedaży planowana jest do 15 lipca 2017 r.

Projekty Tower Investments

W przygotowaniu jest także projekt deweloperski w Warszawie przy ul. Mehoffera.

– Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z 22 lutego 2017 r. wyrażające zgodę na bezprzetargowe nabycie nieruchomości przy ul. Mehoffera w Warszawie otworzyło nam drogę do realizacji projektu deweloperskiego jeszcze w tym roku. W minionym kwartale kupiona została pierwsza działka o powierzchni 0,4275 ha, a w ostatnim dniu maja kolejna – o powierzchni 0,2544 ha. – podkreśla prezes Tower Investments.

Ponadto spółka planuje także budowę dla sieci Biedronka w Warszawie przy ul. Modlińskiej. Aktualnie trwają prace projektowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę. A także projekt deweloperski dla sieci Netto w Warszawie przy ul. Swarożyca, gdzie aktualnie trwają prace projektowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Wszystkie planowane i realizowane obiekty handlowe spółki Tower Investments zostaną zaprezentowane podczas jesiennej edycji Shopping Center Forum 2017 CEE Edition na stoisku 3.1

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY