Vistula rośnie w segmencie odzieżowym i jubilerskim

Salon sieci Vistula

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2017 roku przez Grupę Kapitałową Vistula wyniosły około 62,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2016 roku o około 12,3 proc..

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2017 roku wyniosła około 247,2 mln zł i była wyższa o około 12,4 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrosty w obu segmentach działalności

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 36,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2016 roku o około 17,3 proc.. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 143,9 mln zł i była wyższa o około 17,3 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) – wyniosły około 22,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2016 roku o około 12,4 proc.. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 89,2 mln zł i była wyższa o około 9,0 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Większa powierzchnia sprzedaży

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w maju 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 53,4  proc. i była wyższa od marży osiągniętej w maju 2016 roku o około 0,1 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-maj 2017 wyniosła około 52,1 proc. i była niższa o około 0,7 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec maja 2017 roku wyniosła 31,0 tys. m2 i była wyższa o 9,4 proc. od powierzchni sprzedaży detalicznej w maju 2016 roku.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY