VCN: jak skutecznie zarządzać logistyką w sieciach handlowych

DTW Logistics ecommerce

Firma VCN wraz z Polvision 7 czerwca br. we Wrocławiu organizuje konferencję dla specjalistów logistyki w sieciach handlowych: Nowoczesne technologie wsparciem dla biznesu. Podczas spotkania zostanie przedstawiony system VnetLPR, który pozwala usprawnić procesy logistyczne w sieciach handlowych

System awizacji i przepustek proponowany przez VCN wykorzystuje zaawansowane algorytmy rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Unikalna cecha tego rozwiązania to szereg logik biznesowych które są uruchamiane po wykryciu tablicy rejestracyjnej.

W ostatnich dniach funkcjonalność systemu została wzbogacona o czytnik dokumentów tożsamości. Pozwala to na błyskawiczne, bezbłędne i nie wymagające fizycznego kontaktu z dokumentem wprowadzanie do systemu danych osób wchodzących lub wjeżdżających na teren dozorowanych obiektów.

Z punktu widzenia inwestora aktualnie zdefiniowane korzyści po wdrożeniu VnetLPR to:

  • optymalizacja zasobów ludzkich na wjazdach
  • przyspieszenie obsługi
  • eliminacja błędów
  • standaryzacja procedur
  • zwiększenie komfortu/satysfakcji dostawców, najemców, gości, pracowników (zależy od rodzaju biznesu/obiektu)

Na bazie zebranych doświadczeń zostaną omówione wdrożenia dla klientów z różnych branż. Każda z nich ma w pewnych detalach różniące się potrzeby, jednak istotne z punku widzenia prowadzenia ich biznesu.

Poza tematem przewodnim, będzie można usłyszeć o innych rozwiązaniach wdrażanych w magazynach, między innymi o systemach „ewidencji wypożyczeń” kolektorów danych czy też wózków widłowych.

Aby zgłosić chęć udziału w konferencji, należy wypełnić formularze rezerwacji dostępny w zaproszeniu poniżej lub przejść do niego z linku FORMULARZ UCZESTNICTWA

Firma VCN (dawniej Call.NET.pl) powstała w czerwcu 2004 roku. Założycielami firmy są Andrzej Hamryszczak oraz Adam Szulc. W roku 2012 firma zyskała nową nazwę i wizerunek, od tego momentu działa jako VCN. Jesteśmy firmą o stabilnej i wiarygodnej pozycji na rynku, wypracowanej poprzez wieloletnie doświadczenie założycieli firmy w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń oraz rozwiązań softwarowych.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY