Top Secret osiągnął 51,1 mln zł obrotów

Sklep Top Secret

Grupa Kapitałowa Redan opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał 2017 r., zgodnie z którym skonsolidowane obroty wyniosły 123,4 mln zł i były nieznacznie niższe niż rok wcześniej. Grupa pogłębiła jednocześnie stratę w ujęciu r./r. Główną przyczyną było znaczne pogorszenie wyników segmentu dyskontowego TXM. To skutek niewłaściwego zaopatrzenia sklepów w konsekwencji problemów jakie pojawiły się podczas wdrażania nowego systemu SAP.

Segment modowy Top Secret osiągnął poprawę w ujęciu r./r. potwierdzając kontynuowanie wzrostowego trendu. Segment modowy Top Secret w I kwartale 2017 r. osiągnął 51,1 mln zł obrotów, czyli o 5,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Marża handlowa również zmniejszyła, ale tylko o 2,7 proc. do 20,2 mln zł. Jednocześnie udało się obniżyć koszty sprzedaży i ogólnego zarządu aż o 9,7 proc. w ujęciu r./r. W efekcie na poziomie wyniku na sprzedaży segment modowy zanotował 3,2 mln zł straty, ale był to wynik o 2 mln zł lepszy wynik niż rok wcześniej. Top Secret w pierwszych trzech miesiącach br. zanotowało 3,6 mln zł straty przed opodatkowaniem, względem 4,4 mln zł straty rok wcześniej.

– W sprawozdaniu za pierwszy kwartał br. widzimy kontynuację pozytywnych tendencji obserwowanych już we wcześniejszych okresach. Wyniki się poprawiają pomimo zmniejszenia obrotów, które jest następstwem zaplanowanych działań: bardziej trafnego zaplanowania wielkości kolekcji jesień/zima 2016 r. przez co mogliśmy ograniczyć jej wyprzedaż w I kwartale oraz ograniczenia powierzchni sklepów marki Troll, która teraz jest oferowana przede wszystkim online – stwierdził Bogusz Kruszyński, prezes Redan SA. – Pozytywne efekty wzrostu marży będą wyraźnie widoczne w raporcie za II kwartał br. Jestem przekonany, że w tym roku w części modowej przekroczymy próg rentowności – dodał.

Segment dyskontowy

Z kolei w segmencie dyskontowym TXM w I kwartale br. przychody zwiększyły się r./r. o 1,8 proc. do 72,3 mln zł. W tym okresie marża handlowa wzrosła r./r. o 1,1 proc. do 29,4 mln zł. Natomiast koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się o 33,1 proc. Spółka miała 11,5 mln zł straty na sprzedaży względem 1,7 mln zł straty poniesionej w poprzednim roku. Z kolei na poziomie wyniku przed opodatkowaniem TXM zanotowało 11,3 mln zł straty, w porównaniu do 2 mln zł straty rok wcześniej. – Radykalne pogorszenie wyników było konsekwencją nieodpowiedniego zatowarowania sklepów, w związku z problemami jakie pojawiły się podczas wdrażania systemu klasy ERP. Po lutym i marcu kiedy nastąpiła ich kumulacja procesy logistyczne, magazynowe i sprzedażowe powoli dochodzą do pełnej sprawności. Jesteśmy przekonani, że korzyści z wdrożenia nowego systemu, w postaci zwiększenia sprzedaży i marży, pojawią się w wynikach kolejnych okresów – dodał Prezes Redan SA.

Uwzględniając wyniki obu segmentów Grupa Redan w I kwartale br. uzyskała 123,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 1,5 proc. w ujęciu r./r. W tym okresie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się licząc r./r. o 13,1 proc. do 64,4 mln zł. W efekcie Grupa Kapitałowa wykazała 14,5 mln zł straty na działalności operacyjnej względem 6,7 mln zł straty w tym samym okresie poprzedniego roku. Grupa Redan zanotowała także 14,5 mln zł straty na poziomie wyniku całkowitego, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej. Z kolei wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł – 9,9 mln zł, w porównaniu do 6,7 mln zł straty w I kwartale 2016 r.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci blisko 800 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY