Stokrotka na koniec I kwartału 2017 roku miała 380 sklepów

Supermarket Stokrotka

Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w I kwartale 2017 roku wyniosły 590,37 mln zł i były wyższe o 2,75 proc. od przychodów w I kwartale 2016 roku – informuje Emperia Holding, do której należy sieć sklepów Stokrotka.

Wzrost przychodów to przede wszystkim efekt większej liczby placówek handlowych otwartych w 2017 roku. Spółka dodaje, że segment ten osiągnął wzrost przychodów pomimo przesunięcia świąt i mniejszej liczby dni sprzedażowych w I kwartale 2017 roku

Wynik netto segmentu detalicznego w I kwartale 2017 roku wyniósł 1,016 mln zł, zaś w I kwartale 2016 roku segment zrealizował stratę w kwocie 443 tys. zł.

Rozwój sieci sprzedaży

W 2017 roku spółka kontynuuje intensywny rozwój sieci detalicznej. Sieć Stokrotka na koniec I kwartału 2017 roku tworzy łącznie 380 sklepów detalicznych, zaś na koniec I kwartału 2016 roku było to 340 sklepów. W I kwartale 2017 roku otwarto łącznie 11 sklepów (w tym 4 sklepy franczyzowe), a 3 sklepy zostały zamknięte. W I kwartale 2016 roku otwarto łącznie 17 sklepów (w tym 2 sklepy franczyzowe), a 4 sklepy zostały zamknięte.

W I kwartale 2017 roku segment detaliczny osiągnął o 3,8 proc. niższe przychody ze sprzedaży na porównywalnej bazie sklepów.

Sklepy Stokrotka zlokalizowane są na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw. do 1 tys. mkw. powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY