Sąd przychylił się do wniosku sanacyjnego spółki Matras

24 kwietnia br. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał orzeczenie uwzględniające wniosek sanacyjny spółki. Oznacza to, że sąd pozytywnie odniósł się do zaproponowanego przez zarząd spółki planu naprawczego, tym samym uznając go za uzasadniony i skuteczny – komentuje Zarząd Matras S.A.

W związku z tym przez najbliższe miesiące spółka przechodzić będzie proces restrukturyzacji, którego głównym celem będzie poprawa wyników finansowych oraz spłata zadłużenia względem kontrahentów. W efekcie działań restrukturyzacyjnych zoptymalizowana zostanie także istniejąca sieć sprzedaży, tak aby maksymalnie zminimalizować koszty generowane przez nierentowne księgarnie. Zgodnie z przewidywaniami większość wnioskodawców wycofała swoje wnioski o upadłość, zaś pozostałe wnioski nie spotkały się z uznaniem sądu.

Historia sieci Matras

Przypomnijmy, przejęcie spółki przez aktualnych akcjonariuszy nastąpiło w 2014 roku. Zgodnie z przeprowadzonym audytem, długi w momencie przejęcia sięgały ok. 100 mln zł. Podkreślić należy, że już wówczas istniały duże zatory płatnicze.

Dzięki szybkiemu dokapitalizowaniu, zaraz po przejęciu, kwotą 50 mln zł, Matras był w stanie spłacić część zastanych przez nowych właścicieli zaległości wobec dostawców.
Głównymi wdrażanymi projektami, koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania firmy były: wdrożenie nowoczesnego oprogramowania informatycznego oraz uruchomienie profesjonalnego centrum magazynowego.

Spółka napotkała również trudności, związane z budową nowoczesnego centrum logistycznego. Pierwotnie magazyn miał być budowany przez inwestora zewnętrznego. Niestety w trakcie realizacji zaskoczyła nas informacja, że musiał on wycofać się z projektu. W związku z tym, Matras przejął inwestycję i zakończył ją we własnym zakresie, kosztem ponad 25 mln zł. Nieplanowane w budżecie finansowanie projektu wpłynęło na bieżącej płynności.

-Z pewnością pozytywnie na sytuację Matrasa, w tamtym okresie, nie wpłynęły publikacje, podające informacje o rzekomych blokadach towarowych. Spółka ubolewa, że niektórzy dziennikarze nie zachowali należytej staranności i nie zechcieli tych informacji zweryfikować u źródła – komentuje zarząd spółki.

Wnioski o upadłość sieci Matras

– Nie należy zapominać, że istotną okolicznością, znacząco wpływającą na cały rynek księgarski, było wycofanie podręczników szkolnych ze sprzedaży komercyjnej. Pomiędzy rokiem 2015 a 2016 straciliśmy z tego tytułu ok. 30 mln zł obrotów i ok. 8 mln zł marży Spowodowało to również zmniejszenie rentowności punktów w mniejszych miastach. Niestety naruszona została strategia, która dopasowana była do rynku podręczników i zakładała intensywny rozwój. Lokalizacje w mniejszych miejscowościach miały wieloletnie umowy, obwarowane karami, z których nie można w łatwy sposób się wycofać. Przy barku oferty podręczników gro lokalizacji stało się obciążeniem, a nie atutem. Ostatnie problemy powstały w wyniku znaczącej zmiany podejścia niektórych dostawców. Mniej więcej od stycznia nastąpiło usztywnienie relacji biznesowych głównie ze strony wydawców, którzy jednocześnie są właścicielami konkurencyjnych sieci księgarskich. Odwrócono tradycyjny system rozliczeń i obecnie jest to „gotówka na towar”. Równolegle prowadzone były działania mające na celu przejęcie naszych lokalizacji; często na granicy etyki biznesowej.
Wnioski o upadłość stały się siłowym narzędziem wymuszającym płatności, stąd tak duża ich ilość, a jednocześnie szybkie wycofywanie. W związku z nasilającymi się wrogimi działaniami, Matras postanowił zwrócić się do sądu o formalne otwarcie sanacji. Mimo że działania restrukturyzacyjne trwały w spółce już od ponad roku, zdecydowaliśmy się na ten ruch, aby działać pod obiektywnym nadzorem sądu. Ten uznał, że złożony przez nas plan restrukturyzacyjny jest uzasadniony i dał nam szansę jego realizacji, wydając postanowienie otwierające postępowanie restrukturyzacyjne, wyznaczając sędziego komisarza i zarządcę restrukturyzacyjnego – komentuje zarząd spółki.

Matras S.A. odnotowała w roku 2015 zysk z działalności operacyjnej w wysokości 8,7 mln zł. brutto, a EBITDĘ na poziomie 15,8 mln zł. Rok do roku obroty firmy wzrosły o 20 mln zł.
W roku 2015 spółka przeprowadziła szereg inwestycji o wartości sięgającej 20 mln zł, otwarto między innymi 24 nowe księgarnie. Wyniki za rok 2016 są aktualnie opracowywane i nie są jeszcze zatwierdzone.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY