Monnari: e-sklep ma duży potencjał rozwoju

Salon sieci Monnari

W 2016 roku sklep internetowy utrzymywał dynamikę wzrostu przychodów na poziomie ok. 27 proc. w relacji do 2015 r., oraz wysoki poziom rentowności. Jego udział w przychodach ze sprzedaży towarów na razie nie przekracza 5 proc. – informuje zarząd Monnari Trade SA.

Monnari sprzedaż przez sklep internetowy www.emonnari.pl prowadzi od 2011 roku. Zarząd sieci ocenia to przedsięwzięcie za udane, o dużym potencjale rozwoju. Spółka cały czas prowadzi prace nad doskonaleniem tego projektu i zwiększeniem funkcjonalności e-sklepu.

Jak podaje spółka, ogólnodostępne statystyki wskazują, że wzrasta ilość i wartość zakupów odzieżowych realizowanych przez sklepy internetowe, na rynkach dojrzałych osiągają już poziom ok. 20 proc. całości sprzedaży odzieży. – Prognozy na przyszłość wskazują, że tradycyjne salony sprzedażowe coraz bardziej będą stawały się przymierzalniami, a właściwe zakupy będą dokonywane w sieci – wyjaśnia zarząd.

Dobre wyniki

Przypomnijmy, że w roku 2016 Grupa Kapitałowa Monnari Trade SA. wygenerowała wzrost przychodów na poziomie 8,5 proc., jednocześnie salony działające zarówno w 2015 r. jak i 2016 odnotowały wzrost obrotów o 13,61 proc. (w 2015 r. 12,14 proc.), co należy uznać za podniesienie efektywności działania dojrzałych placówek sprzedażowych.

Grupa osiągnęła zysk operacyjny w 2016 r. w wysokości 21 581 tys. zł, co oznacza spadek o 31 proc., w relacji do 2015 r. Na poziome zysku netto, wartości wyniosły odpowiednio 35 815 tys. zł w 2016 r. w relacji do 46 307 tys. zł w 2015 r.

Na koniec 2016 r. sprzedaż Monnari odbywała się w 163 lokalach handlowych wraz ze sklepem internetowym o powierzchni 31,5 tys. mkw. Salony sprzedaży (wraz z salonami outletowymi) zlokalizowane są w większości w dużych centrach handlowych na terenie całego kraju, głównie w miastach wojewódzkich, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY