Echo podsumowuje rok pozytywnych zmian

Przekształcenie właściciela aktywów w dewelopera, wyraźne przyspieszenie tempa rozwoju i działalności leasingowej oraz skoncentrowanie się na budowie zysków dla akcjonariuszy – oto najważniejsze wydarzenia w Echo Investment za rok 2016. Spółka skutecznie wdraża strategię rentownego wzrostu i jest gotowa do długofalowego wdrożenia polityki dywidendowej.

Echo Investment portfolio swoich obiektów zaprezentuje podczas Shopping Center Forum 2017 CEE Edition na stoisku 3.5.

Intensywny rozwój

Jednym z głównych filarów strategii rentownego wzrostu jest przyspieszenie tempa obrotu kapitałem, a wynik takiego podejścia najlepiej widać w liczbach. W ubiegłym roku Echo rozpoczęło budowę 200 tys. mkw. przestrzeni biurowej, mieszkaniowej i handlowej, oraz oddało do użytku 170 tys. mkw. To dwukrotnie więcej, niż w 2015 roku. Zespoły leasingowe wynajęły o 30 proc. więcej powierzchni handlowej niż w roku ubiegłym.

– W 2016 Echo Investment stało się spółką czysto deweloperską. W oparciu o posiadane przez nas aktywa stworzyliśmy spółkę Echo Polska Properties, przyciągnęliśmy do niej drugiego, szanowanego inwestora oraz wprowadziliśmy ją na giełdy w Luksemburgu i Johannesburgu. Sprzedaliśmy firmie Invesco Real biurowiec Q22, a EPP – trzy inne biurowce. Całkowita wartość tych transakcji wyniosła EUR 397 mln. Dzięki przedwstępnym umowom z końcowymi najemcami zagwarantowaliśmy sprzedaż niemal wszystkich realizowanych obecnie projektów. To stwarza nam bardzo stabilne perspektywy przyszłego wzrostu i osiąganych zysków – powiedział Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Portfel projektów, realizowanych przez Echo Investment w 2017 roku, jest niezwykle imponujący. Spółka planuje rozpoczęcie budowy 182 tys. mkw. przestrzeni biurowej, handlowej i mieszkaniowej łącznie oraz oddanie do użytku ponad 150 tys. mkw. we wszystkich sektorach.

– Echo Investment to stabilna i doświadczona spółka posiadająca umiejętność realizowania projektów w sektorze handlowym, biurowym i mieszkaniowym, w tym takich potężnych, wielofunkcyjnych inwestycji, jak Browary Warszawskie czy Galeria Libero w Katowicach. Tego rodzaju projekty są spójne z naszą strategią, a jednocześnie pomagają przyspieszyć tempo obrotu kapitałem oraz poprawić optymalizację wykorzystania naszych zasobów – Nicklas Lindberg.

Nowe działki budowlane

Posiadany przez spółkę portfel gwarantuje rozpoczęcie prac do roku 2019, ale Echo wciąż prowadzi negocjacje dotyczące zakupu nowych działek budowlanych.

– Od początku 2016 roku kupiliśmy kilka działek, które zostaną wykorzystane pod budowę 123 tys. mkw. przestrzeni mieszkaniowej, biurowej i handlowej. Prowadzimy także zaawansowane negocjacje dotyczące zakupu działek pod budowę ponad 500 tys. mkw. Działania te, wraz z projektami Towarowa 22 i Galeria Młociny, które będziemy realizować wspólnie z EPP, zapewniają realizację inwestycji zaplanowanych na kilka kolejnych lat – dodał Nicklas Lindberg.

Ubiegły rok był bardzo rentowny dla akcjonariuszy spółki. Po raz pierwszy w historii Echo Investment podzieliło się zyskiem ze swoimi inwestorami. W 2016 roku całkowity zwrot z akcji Echo Investment wyniósł 62 proc., wliczając w to cenę akcji oraz wypłaconą lub zadeklarowaną dywidendę.

– Dzięki temu, że mamy zagwarantowaną sprzedaż niemal wszystkich realizowanych projektów, zarząd spółki postanowił przyjąć politykę dywidendową. Za rok 2017 Echo Investment zapłaci akcjonariuszom PLN 0,50 za akcję, a w kolejnych latach przeznaczy na dywidendę do 70 proc. zysku netto. Pozostała kwota zostanie wykorzystana jako baza do przyszłego rozwoju spółki. Chcemy, aby spółka Echo Investment stała się stabilnym i atrakcyjnym celem inwestycyjnym – podsumował Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych. 

W 2016 roku przychody grupy Echo Investment wyniosły PLN 480 mln, zysk operacyjny – PLN 605 mln i zysk netto w wysokości PLN 388 mln. Wartość aktywów spółki wyniosła PLN 3.4 mld. Zadłużenie w grupie utrzymuje się na niskim poziomie. Wskaźnik długu netto do aktywów ogółem pomniejszonych o gotówkę spadł do 24 proc., z 50 proc. w roku 2015.  

Echo Investment SA jest największym polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych oraz budownictwie biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY